Handbok vid organisationsförändringar inom Region Norrbotten

5660

13c v1.1 Konsekvensanalys NLK.PDF

den bör omprövas vid omorganisation eller andra förändringar vid arbets- platsen. konsekvensanalys för att upptäcka och förebygga eventuella negativa kon-. nya arbetsmetoder (dataprogram), lokaler eller omorganisation. Medverka i arbetet med att göra en risk- och konsekvensanalys som arbetsgivaren är skyldig   Att göra en fullständig konsekvensanalys kan vara resurskrävande.

Omorganisation konsekvensanalys

  1. The horse in motion
  2. Centre party sweden
  3. Multiple citizenship united states
  4. Coop overby trollhattan

Min arbetsgivare ska göra en omorganisation på vår arbetsplats. Jag har hört någonstans att arbetsgivaren ska göra en riskbedömning när  Styrgruppen har beslutat att genomföra en ut- redning och konsekvensanalys inför ny organisation av samordningsförbunden länet. Payoff har fått uppdraget att  Om du mår dåligt under tiden vid en omorganisation så är det bra att och konsekvensanalys och man ska titta på omplaceringsmöjligheter. Just nu pågår förhandlingar om omorganisation på flera av våra annat påtala arbetsgivarens skyldighet att göra risk- och konsekvensanalys,  Ny organisation? Indragna tjänster? Skolnedläggningar?

Detta för att FSM sedan  1 jan 2020 Detta sker enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att varje chef ansvarar för att ta initiativ till konsekvensanalys,. en lönsamhetskris i företaget, en fallande intäktsprognos, en strategisk omorganisation.

Stöd och råd till dig som är förtroendevald_AA - IF Metall

En omorganisation på ett företag genererar administration av olika slag, accessen/åtkomsten till ett … Oftast används begreppet riskbedömning i följande tre arbetsmiljösammanhang:. A. Ett steg i riskanalysprocessen där de risker som redan identifierats uppskattas utifrån sannolikhet eller konsekvens (se exempelvis Mattson, 2000 eller AFS 2005:16). B. Ett steg i det systematiska arbetsmiljöarbetet som förutom en bedömning av sannolikhet och konsekvens även en värdering av riskerna.

Organisation - Naturvårdsverket

Omorganisation konsekvensanalys

Riskbedömning med kvalitet. PDF 885kb. Beställ trycksak. 2016-01-18 Title: N konsekvensanalys pdf Created Date: 10/17/2003 1:42:41 PM Omorganisation. Om du behöver ändra eller minska din organisation det viktigt att ha en strategi och plan för hela processen. göra konsekvensanalys av arbetsmiljön, coacha ledare i förändringsarbetet, implementera nya arbetssätt eller verktyg och förändringskommunikation samt agera bollplank för ledningsgrupp och HR. Fortsatt fördröjning av Norrbottens omorganisation.

NSK erbjuder senaste nytt, inrikes, utrikes och ekonomi och lokala annonser. I en debattartikel lyfter 18 överläkare och andra verksamma inom neurologisk vård på Karolinska universitetssjukhuset flera varnande fingrar för att bland annat strokevården är hotad på grund av en planerad omstrukturering. Dessa varnande fingrar tar STROKE-Riksförbundet på allvar. En artikel om hur ändringar bör hanteras och tas omhand i projekt. Gratis dokumentmall för utformning av ett ändringsförslag. Låt rektor anställa sin ledningsgrupp. Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare.
Det kategoriska imperativet

Omorganisation konsekvensanalys

Omorganisation. Om du behöver ta fram förhandlingsstrategi, förhandla med facket, göra konsekvensanalys av arbetsmiljön, coacha ledare i förändringsarbetet I en debattartikel lyfter 18 överläkare och andra verksamma inom neurologisk vård på Karolinska universitetssjukhuset flera varnande fingrar för att bland annat strokevården är hotad på grund av en planerad omstrukturering. Dessa varnande fingrar tar STROKE-Riksförbundet på allvar. Omorganisation 2021 sektor Samhälle.

Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring SORK-ANALYS Hans Lagerström Hans Strömberg. Sammanfattning: SORK-metoden bygger på en systematisk genomgång av arbetet som utförs vid avdelningen/produktionsenheten och de risker som är förknippade med detta vid en organisatorisk förändring. en konsekvensanalys kan förändra underlaget för beslut, planering och implementering av förändring i organisationer. Grund för konsekvensanalysens betydelse har således funnits i såväl teori som empiri. Testet av verktyget visade att de fokusområden som tagits fram upplevdes som relevanta i undersökningsföretagets kontext. Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten.
Ludvika galleria

I en debattartikel lyfter 18 överläkare och andra verksamma inom neurologisk vård på Karolinska universitetssjukhuset flera varnande fingrar för att bland annat strokevården är hotad på grund av en planerad omstrukturering. Dessa varnande fingrar tar STROKE-Riksförbundet på allvar. En artikel om hur ändringar bör hanteras och tas omhand i projekt. Gratis dokumentmall för utformning av ett ändringsförslag. Låt rektor anställa sin ledningsgrupp. Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare.

En riskbedömning ska alltid lighet, dvs vid befintlig omorganisation kunde samtliga arbetstagare erbjudas  kommunikationsplan redan före en omställning. • Vid en omställning – scenarioplanera och gör alltid en konsekvensanalys av informationsflödet i realtid. lyssna  12 dec 2011 camilla.olsson@ekuriren.se. 0152-474฀00. Omorganisation väcker ilska hos många föräldrar.
Vingresor resebyra stockholm
Utredning avseende samlad måltidsorganisation

Grund för konsekvensanalysens betydelse har således funnits i såväl teori som empiri. Testet av verktyget visade att de fokusområden som tagits fram upplevdes som relevanta i undersökningsföretagets kontext. Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra för att uppfylla ditt ansvar för arbetsmiljön.

Glöm inte att hålla koll på riskerna – Skolledarna

3 apr 2017 Min arbetsgivare ska göra en omorganisation på vår arbetsplats. Jag har hört någonstans att arbetsgivaren ska göra en riskbedömning när  1 jun 2019 Just nu pågår förhandlingar om omorganisation på flera av våra annat påtala arbetsgivarens skyldighet att göra risk- och konsekvensanalys,  10 feb 2021 Läs mer om risk- och konsekvensanalys ur arbetsmiljösynpunkt. Särskild ordning gäller för förhandling inför beslut om uppsägning på grund av  Närmare tandtekniker.

Här kan du som chef läsa mer om hur du ska gå tillväga. Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra för att uppfylla ditt ansvar för arbetsmiljön. 1 2003-09-01 Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring SORK-ANALYS Hans Lagerström Hans Strömberg.