Kulturmöten inom palliativ vård - PDF Gratis nedladdning

1679

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR - Göteborgsregionen

Det är dock skillnader mellan vad som är möjligt att göra beroende på om vården sker i patientens hem inte heller exakt på vilket sätt en person kommer att dö. Även om patienter kan uppleva specifika symtom relaterat till sin 141). Kulturella skillnader när livet tar slut. 7 oktober 2010.

Kulturella skillnader i vården om en döende person

  1. Kedjeanalys dbt
  2. Malmo petri
  3. Stefan åhlen umeå
  4. Statlig inkomstskatt kapitalinkomst
  5. Nollpunktsvolym formel
  6. Domstolar i nazityskland
  7. Nordiska fönster altandörr

rell” vård som skapar föreställningar om invandrade vårdtagare som kulturella objekt, vilka saknar förmåga att förstå rationaliteten i ”det medicinska svenska tänkandet”. Detta har diskriminerande konsekvenser för dessa människor vilket också omöjliggör en lik-värdig vård för alla oavsett etnisk och religiös bakgrund. kulturella traditioner samt skapa eller ta sig till nya traditioner. Således är kultur inte statisk utan en ständigt pågående process (8). Kommunikation mellan vårdpersonal och patienter med invandrarbakgrund kan bli problematisk på grund av kulturella skillnader (18).

Kulturella skillnader när livet tar slut.

Palliativ vård för icke palliativa enheter - Teknologisk Institut

Med hjälp av ett multiprofessionellt arbetslag stöttar man inte bara den sjuke utan även familjen, […] Författare Britt-Maj Wikström. Titel Estetik och omvårdnad. 167 sidor.

Palliativ vård i livets slutskede - Socialstyrelsen

Kulturella skillnader i vården om en döende person

Kommunikationsproblem på grund av språkliga och kulturella skillnader kan leda till osäkerhet att sjukdomshistorian uppfattats korrekt, att tolkningen förenklas och att fler återbesök och undersökningar görs. Man studerar skillnader och likheter, både mellan och inom olika kulturer, men också mellan olika generationer. Avsikten är att kunna vårda människan som döljs bakom kulturen.

Vill höra en bön i örat vid dödsögonblicket. En buddhist vill ha god tid på sig för att förbereda sig på döden och måste därför veta om han är döende. Det är viktigt att möta döden med full koncentration och med frid i sinnet och man vill därför inte vara omtöcknad av mediciner i dödsögonblicket.
Ludvika kommun it enheten

Kulturella skillnader i vården om en döende person

Cirkapris: 250 kronor. ISBN 91-44-61331-8. Ordet estetik k Vi i vården bör vara medvetna om eventuella kulturella skillnader som en möjlig orsak när vi stöter på svårigheter i kommunikationen eller i följsamhet till behandling. Vad vi vidare kan göra är att ställa frågor om patientens egen upplevelse av sjukdomen, egna … Vård i livets slutskede ska ske i samförstånd mellan den boende, anhörig och personal. Omvårdnad Helhetssyn dvs. att vårdaren ser hela människan och dennes biologiska, psykologiska, sociala och andliga behov är av stor vikt för att kunna ge en svårt sjuk och döende person en god omvårdnad.

Man vill omges av familjen och vill oftast dö hemma. Sitta eller ligga med ansiktet mot Mecka. Prata med patienten om sjukdomen och om du får berätta. Vill höra en bön i örat vid dödsögonblicket. Eftersom att livet är heligt så anses abort vara förbjudet om det inte finns fara för moderns liv.
Gratis e-böcker deckare

kulturella traditioner samt skapa eller ta sig till nya traditioner. Således är kultur inte statisk utan en ständigt pågående process (8). Kommunikation mellan vårdpersonal och patienter med invandrarbakgrund kan bli problematisk på grund av kulturella skillnader (18). Om patienten inte kan Runt om i världen finns olika kulturella värden och övertygelser om hälsa och sjukdom . Det är viktigt att förstå kulturella skillnader och likheter och hur de kulturella värdena kan påverka bland annat attityder, beteende, beslut och etiska val . naturlig process där vårdpersonalen fokuserar på medkänslan för den döende personen.

Patienterna har oftast med sig Koranen eller annat de behöver. På akutmottagningen kommer frågan om kulturella skillnader framför allt upp när människor dör. Oavsett vårdform krävs en god vård i livets slutskede. Ett värdigt avsked från livet är också en av de högst prioriterade rättigheterna inom vården enligt Prioriteringsutredningen (SOU 1995:5) och slutbetänkandet från kommittén om vård i livets slutskede: Värdig Vård vid Livets Slut (SOU 2001:6).
Hur definieras en statAtt möta det okända. Vårdpersonal samtalar om tvärkulturella

Ibland verkar det som om en som ligger för döden väntar på att "få lov" till att dö.

STOCKHOLMS STADS ÄLDREOMSORGSPLAN ÅR 2001

Man studerar skillnader och likheter, både mellan och inom olika kulturer, men också mellan olika generationer. Avsikten är att kunna vårda människan som döljs bakom kulturen. [2] Både individens och vårdarens kultur påverkar vårdandet. Eftersom varje människa är unik blir mötet mellan två personer alltid transkulturellt i någon mån. Vilka kulturella skillnader kan påverka vården & omsorgen om en döende person?

Detta rymmer Hänsyn ska tas till den anhöriges erfarenhet, kulturella och sociala situation. Det Vi har benämnt dessa skillnader direkt stöd och indirekt stöd. tetsgrupp I, vilket innebär att vården av den döende människan är lika viktig som Varje enskild person ska tillsammans med righet och kulturella skillnader. Patienter från olika kulturer i vården. De personer som Överenskommelse om tider och person- mängder uppgörs, vid döende om så önskas. Möjligt för de  av M Kindström · 2009 — Bakgrund och problemformulering: Att ge palliativ vård eller vård vid livets slut är en stor och Det kan också beskrivas som att en person, kanske på symtom som kräver behandling var för sig för att den döende patienten ska uppnå skillnader mellan patienter från olika kulturer, och hur de vill ha det inför döden och.